Print

Jak Pomnożyć Zysk ?

12 kwiecień 2014 - 19:22 | Szkolenia i Rozwój Zawodowy

Rozwój Zawodowy Kluczem Do Rozwoju Firmy

Rozwój firmy to automatycznie możliwość powiększenia zysku. Rozwój jest warunkowany poprzez czynniki zewnętrzne, na które mamy ograniczony wpływ i poprzez czynniki wewnętrzne, na które firma ma już bezpośredni wpływ.

                                                                      

Spośród tych czynników najczęściej wymieniane są czynniki o charakterze kapitałowym i intelektualnym. Wraz z przechodzeniem od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy o rozwoju przedsiębiorstw, w coraz większym stopniu decydują jednak nie tyle zasoby rzeczowe i finansowe firm, co ich zasoby intelektualne. Dotyczy to przy tym nie tylko przedsiębiorstw dużych, ale również firm małych i średnich.

 Zwiększająca się konkurencja zawsze powoduje rozwój. Żeby zaistnieć na rynku, trzeba mieć atrakcyjną ofertę, a taką zdobywa się poprzez nabywanie nowych umiejętności i rozwój intelektualny.

Stworzone zasoby intelektualne dopiero wraz z wartością kapitału rzeczowego i finansowego, składają się na całkowitą wartość firmy i na równi z nimi stanowią czynniki rozwoju ekonomicznego firmy, działającej w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

 Istnieje szeroki rynek doradztwa  i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wiąże się to czasami z dość dużymi kosztami. Internet jest kopalnią wiedzy. Umiejętne korzystanie z niego jest kluczem w dzisiejszych czasach do powodzenia finansowego .

 Budownictwo jest specyficznym rynkiem, na którym kwalifikacje często zdobywa się w trakcie podejmowania nowych zleceń  o innym zakresie.

 Metody „on-the-job” – czyli związane bezpośrednio z miejscem pracy. Choć mają tę zaletę, że ułatwiają bezpośrednie poznanie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy, to posiadają również kilka wad. Są z reguły  rozłożone w czasie. Ich „bezpośredniość” może okazać się pewnym ograniczeniem, szczególnie, gdy istniejąca praktyka jest wadliwa a pracownik powiela błędne lub  nieefektywne schematy pracy. Należy również wskazać na ograniczenia związane z niewielką elastycznością tych metod - gdy stosowane sposoby działania nie nadążają za zachodzącymi zmianami, nie pozwalają również antycypować przyszłych kierunków rozwoju – są w dużym stopniu odtwórcze.

Do najważniejszy kompetencji według badań rynku należą :

- zdolności komunikacyjne, 

- orientacja na osiągnięcia, 

- praca zespołowa, 

- przywództwo, 

- skupienie się na kliencie, 

- elastyczność, 

- stymulowanie rozwoju innych 

 Na naszym Portalu będziemy oferować różne formy szkoleń, które są niezbędne do rozwoju firmy. Często szkolenia są oferowane bezpłatnie. Organizatorami takich szkoleń są producenci i hurtownie. Szkolenia te dotyczą najczęściej nowych technologii oraz zastosowań nowych materiałów w budownictwie. Jednakże nie można zapominać o rozwoju marketingowym i umiejętności pozyskiwania klientów. Ważnym elementem rozwoju jest również umiejętność pozyskania dofinansowania z unii lub banków.